Računovodske storitve

»Sem zelo dober pri svojem delu, ki ga z veseljem opravljam že od mladih nog, a sem obupen v ‘papirologiji’ in tu absolutno potrebujem pomoč in podporo. Potrebujem več, kot le golo knjigovodenje, več kot le računovodstvo, potrebujem nekoga, ki mi bo pri administraciji pomagal in me vodil.«

Rač

Tako nas je nagovorila stranka, ko nas je pred leti prvič kontaktirala. 

Podjetnik, s katerim še danes uspešno sodelujemo, ve, da se na nas lahko zanese tudi izven okvirov dela, ki ga opravlja računovodstvo.

Ve, da nobenega roka ne bo pozabil, ker ga bomo mi opomnili.

Ve, da mu bomo pomagali tudi pri kakšni zadevi, ki ni ‘strogo’ računovodska.

Ve, da ga bomo obveščali o davčnih in drugih spremembah, ki so zanj pomembne in ve, da se lahko na nas, če je nuja, obrne v vsakem trenutku, tudi izven uradnega delovnega časa.

L'OR: računovodske storitve

Klasična računovodsko – knjigovodska opravila

Vodenje glavne knjige in pomožnih knjig
Vodenje in obračun osnovnih sredstev
Obračun vseh davkov in drugih dajatev
Priprava zakonsko določenih poročil
Obračun plač in drugih prejemkov
Druga računovodska in knjigovodska dela

Želimo pa stranki ponuditi tudi ‘širšo sliko’.

Trudimo se biti podjetnikom v pomoč in podporo tako, da se le-ti lahko bolj posvetijo svojemu osnovnemu poslu, s tem, da jih razbremenimo določenega dela administracije, ki je pri (finančnem) vodenju poslovnega subjekta nujna.

Seveda vsega ne moremo postoriti namesto njih, lahko pa jim delo zelo olajšamo. In to je naš cilj.

Strankam pomagamo tudi z računovodsko administracijo | L'OR

Potrebujete računovodske storitve?