Pravno svetovanje

Strankam nudimo celovite rešitve na pravnem področju.

Našo ekipo sestavljajo izkušeni in zagnani pravni strokovnjaki iz različnih pravnih področij. Zato vam lahko nudimo visoko kvalitetne pravne storitve kot so celovito pravno svetovanje, skrb za skladnost poslovanja, pripravo ustreznih pogodb in drugih pravnih aktov ter pravnih vlog, pregled pogodb in drugih dokumentov, zastopanje pri sklepanju pogodb, spremljanje pravnih obvestil, pripravo strokovnih pravnih mnenj, prav tako pa nudimo tudi vso drugo potrebno pravno podporo tako posameznikom kot gospodarskim družbam, društvom in drugih pravnim subjektom.

Strankam nudimo tudi stalno pravno skrbništvo.

L'OR: pravno svetovanje
NEPREMIČNINSKO PRAVO

Kupujete nepremičnino? Ali jo želite oddati v najem? Ali pa želite samo razdeliti solastnino? Za vse to in še marsikaj drugega poskrbimo mi. Stranke vodimo in jim svetujemo skozi celotni postopek. Pripravljamo pogodbe in drugo dokumentacijo, predloge sodišču in drugim državnim organom ter urejamo vse druge zadeve, ki so povezane z nepremičninami.

USTANAVLJANJE DRUŽB

Želite ustanoviti d.o.o., s.p. ali kakšno drugo pravnoorganizacijsko obliko, pa ne veste za katero obliko poslovnega udejstvovanja se odločiti? Brez skrbi, strankam svetujemo, katero pravnoorganizacijsko obliko naj izberejo in jih vodimo skozi celotni postopek ustanovitve, pri tem pa čez cel postopek ustanovitve nudimo celovito pravno in računovodsko podporo.

STATUSNO GOSPODARSKO PRAVO

Strankam svetujemo pri vseh vprašanjih vodenja družbe, pri sestavi družbene pogodbe, statuta, pripravi predlogov skupščini in urejanju razmerij v družbi. Poleg tega strankam svetujemo tudi pri statusnem preoblikovanju družbe in izbiri najboljšega načina za zaprtje družbe (redni likvidacijski postopek, skrajšani likvidacijski postopek, …).

GOSPODARSKO POGODBENO PRAVO

Strankam svetujemo pri vseh pravnih vprašanjih v zvezi s sklepanjem gospodarskih pogodb, ne glede na to, kako zapletene so. Strankam nudimo podporo tudi pri pogajanjih in svetovanju pri skladnosti poslovanja s pravnimi predpisi.

PREKŠRKI

Strankam nudimo svetovanje v prekrškovnih postopkih, pripravljamo ugovore in zahteve za sodno varstvo ter nudimo drugo pomoč z namenom, da lahko stranke čim bolj učinkovito uveljavljajo svoje pravice in interese pred prekrškovnimi organi.

DEDOVANJE

Imate vprašanje v zvezi z dedovanjem? Vprašajte nas in mi vam bomo odgovorili. Strankam nudimo pravno pomoč v vseh fazah dedovanja, od sestave oporoke do razdelitve dediščine.

DRUŽINSKO PRAVO

Imate vprašanje v zvezi z razvezo zakonske zveze in razdelitvijo skupnega premoženja? Želite spremeniti višino preživnine zaradi spremenjenih okoliščin? Vprašajte nas in mi vam bomo odgovorili.

PRIPRAVA, PREGLED IN POMOČ PRI SKLEPANJU POGODB

Ste od poslovnega partnerja prejeli osnutek pogodbe, pa ne veste, ali jo je »varno« podpisati? Brez skrbi, zato smo tu mi. Strankam nudimo pregled in pripravo najrazličnejših vrst pogodb, s čemer strankam omogočamo, da sklepajo pogodbe brez kančka skrbi.

DELOVNO PRAVO

Naše dolgoletne izkušnje na delovnopravnem področju nam omogočajo, da za vas pripravimo vse vrste delovnopravnih pogodb, pravilnikov, obvestil ter drugih dokumentov, ki jih potrebujete pri vsakodnevnem delovanju vašega podjetja.

UPRAVNI IN INŠPEKCIJSKI POSTOPKI

Strankam svetujemo v upravnih in inšpekcijskih postopkih ter jim nudimo vso potrebno pravno pomoč, za stranke pa pridobivamo tudi vse potrebne dokumente in dovoljenja, ki se izdajajo v upravnih postopkih.

SOSEDSKO PRAVO

Strankam pravno svetujemo pri urejanju medsosedskih odnosov, kot so urejanje mej med nepremičninami, odpravljanje nezaželenih in protipravnih imisij s sosednjih nepremičnin, urejanje medsebojnih razmerij med etažnimi lastniki v večstanovanjskih in drugih medsebojnih razmerjih, ki se pogosto pojavljajo med sosedi.

ODŠKODNINSKO PRAVO

Ste bili udeleženi v škodnem dogodku? Obrnite se na nas in za vas bomo pripravili odškodninski zahtevek ter vam nudili celovito pomoč pri povračilu nastale škode.

JAVNA NAROČILA

V kolikor želite izvesti ali sodelovati na javnem razpisu, vam z veseljem pomagamo.

IZVRŠBA IN ZAVAROVANJE

V današnjem svetu se lahko zgodi, da dolžniki sami ne izpolnijo svojih obveznosti. Če ne veste, kako pristopiti do neplačnikov, vam lahko pomagamo mi. Strankam nudimo pomoč pri sodni izterjavi, zavarovanju in prodaji terjatev, sodelovanje na javnih dražbah ter pripravi ugovorov in pritožb.

VARSTVO POTROŠNIKOV

Vsakemu izmed nas se je že zgodilo, da čisto nova stvar po nakupu doma ni delovala. Ali pa, da je čistilni servis uničil naš najljubši plašč, čeprav bi ga morali le očistiti. Ravno v takšnih situacijah, ki so žal bolj pogoste, kot si želimo, smo strankam na voljo mi. Naša naloga je, da poskrbimo, da

INSOLVENTNO PRAVO

Strankam svetujemo kako uveljaviti pravice v postopkih zaradi insolventnosti, pripravljamo in vlagamo prijave terjatev, ločitvenih in izločitvenih pravic ter skrbimo, da stranka ustrezno zaščiti vse lastne pravne interese in pravice v postopkih zaradi insolventnosti.

ZEMLJIŠKOKNJIŽNI POSTOPKI

Za stranke pripravljamo različne predloge ter druge vloge v zemljiškoknjižnih postopkih. Poleg tega za stranke opravimo tudi različne preverbe zemljiškoknjižnih stanj ter pridobimo druge dokumente in informacije, ki jih stranke potrebujejo pri ugotavljanju pravilnega zemljiškoknjižnega stanja.

PRAVICE POTNIKOV

Se vam je že zgodilo, da so vam odpovedali let, pa vam letalska družba ne želi povrniti kupnine za letalsko karto? V kolikor se vam to ali kaj podobnega zgodi, za pomoč poskrbimo mi. Strankam nudimo pravno pomoč v vseh situacijah, ki se nanašajo na javni prevoz, ne glede na vrsto in trajanje prevoza.

ŠPORTNO PRAVO

Čeprav športno pravo po večinskem mnenju pravne teorije ne predstavlja samostojne pravne panoge, pa so pravna razmerja znotraj (profesionalnega) športa izjemnega pomena. Zaradi navedenega strankam nudimo vso pomoč pri sklepanju pogodb s športniki, urejanju notranjih pravnih aktov športnih društev ter ostalo pravno pomoč, ki jo športnik ali športno društvo potrebuje pri svojem športnem udejstvovanju.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Strankam nudimo pomoč v zvezi z vsemi vprašanji varstva osebnih podatkov in pri pripravi vseh dokumentov, ki jih mora posamezna družba ali podjetnik imeti pri svojem poslovanju.

PRAVO INTELEKTUALNE LASTNINE

Strankam nudimo pravno svetovanje in pomoč pri zaščiti avtorske in sorodnih pravic ter zaščiti pravic industrijske lastnine.

KORPORATIVNO UPRAVLJANJE

Poslovodstvu, direktorjem, članom uprav, upravnim odborom in nadzornim svetom nudimo pravno pomoč in svetovanje v zvezi z vprašanji korporativnega upravljanja, skladnosti poslovanja in vodenjem družb.

Potrebujete pravni nasvet?