Pomoč upraviteljem v insolventnih postopkih

Zaradi naših dolgoletnih izkušenj upraviteljem v postopkih zaradi insolventnosti nudimo pomoč pri pripravi najrazličnejših vlog (ne glede na njihovo zahtevnost), izvedbi javnih dražb ter drugih pravnih in administrativnih storitvah.

Poleg tega upraviteljem nudimo računovodsko pomoč pri vodenju računovodstva in knjigovodstva družb v stečaju ali prisilni poravnavi, računovodske in knjigovodske storitve opravljamo tudi za same upravitelje.

Zakaj izbrati nas? Ker je zaradi naših bogatih izkušenj delo z nami enostavno, ažurno in upraviteljem prijazno.

L'OR: insolvenčni postopki

Potrebujete pomoč?