Pomoč nepremičninskim agencijam

Nepremičninskim agencijam nudimo pomoč pri pripravi in sestavi pogodb, preverbi zemljiškoknjižnega stanja nepremičnin ter ostale pravne storitve, ki jih nepremičninske agencije potrebujejo pri opravljanju vsakdanjega dela.

Poleg tega nepremičninskim agencijam nudimo tudi vse računovodske in knjigovodske storitve.

L'OR: pomoč nepremičninskim agencijam

Potrebujete pomoč?